přihlásit / registrovat

stesticko-main-banner
strom-zivota

Univerzální kabala. Jak si vytvořit vlastní realitu

Vaclav Vrba

Večerní seminář
18.03.2020 - Wednesday 18:00 - 20:00

   Praktický seminář, kde Vám vysvětlím Starodávný systém iniciace a rozvoje vašich vnitřních schopností. Strom Života vyjadřuje mapu vesmíru a člověka zároveň. Tento systém byl utajeným jádrem mystický škol po celém světě. Ukaži Vám základní techniky pro aktivaci a uvolnění Vašeho vnitřního potenciálu. Také velmi originální způsob, jak využít sílu Stromu života ukrytého ve Vašem podvědomí pro zkvalitnění a skutečné naplnění života.

Výclav Vrba: - vystudoval Bakaláře Humanistiky 2009 (Filozofie a religionistika) - studoval Výklad Tarotu u Vladimíra Jalče 2011 - studoval Astrologickou školu Ondřeje Habra 2016 - vlastní intenzivní studium Univerzální Hermetické Kabaly 2018-2019

Cena na místě 250 Kč

Meditace
21.09.2020 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - Harmonizace vztahů * Bc. Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

Přednáška
22.09.2020 - Tuesday Seminář o smyslu života - dkaz Bhagabadgíty dnešku * Ašvahari Dás 18:00 - 20:00

OCTOBER

Meditace
05.10.2020 - Monday Meditace s Jirkou, Plzeň - Uzdravení vnitřní ženy, muže, kruh * Bc. Jiří Nohovec 18:15 - 20:15

NOVEMBER

Přednáška
03.11.2020 - Tuesday Imunita z pohledu anthroposofické medicíny * MUDr. Hana Sirotková 18:00 - 20:00